Sjízdnost řek, stav vody a průtok řek, limity sjízdnosti

Sjízdnost řek, aktuální stavy vody a průtoky na řekách LužniceOtavaSázavaVltava a Berounka, ale i limity sjízdnosti řek naleznete na stránkách naší půjčovny lodí. Rádi sdělíme informace o aktuální sjízdnosti našich oblíbených vodáckých řek. Na mapce jsou vyznačeny vybrané měrné profily povodí Vltavy, podle nichž se určuje sjízdnost řek nebo jednotlivých úseků řek. Mapka je interaktivní – při najetí kurzoru na název řeky nebo na značku vodočtu se po následném kliknutí otevře stránka s informacemi o dané řece či vodočtu. Pokud Vás zajímá jiný vodočet (měrný profil) na zmiňovaných řekách nebo se chystáte vyrazit na úplně jinou řeku, aktuální sjízdnost řek, vodní stavy a průtoky povodí Vltavy i na dalších českých řekách a vodních tocích najdete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ.

Vybrané měrné profily povodí Vltavy

Stav vody, průtok a sjízdnost řeky Lužnice

Stav vody, průtok a sjízdnost řeky Otavy

Stav vody, průtok a sjízdnost řeky Sázavy

Stav vody, průtok a sjízdnost řeky Vltavy

Stav vody, průtok a sjízdnost řeky Berounky