Půjčovní řád

 • Sportovní potřeby (dále jen zboží), se půjčuje, na základě průkazu totožnosti, osobám starším 18-ti let.
 • Byla-li rezervace zboží provedena e-mailem, nebo nebyla provedena vůbec, půjčuje se zboží na základě nejméně dvou průkazů totožnosti.
 • Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží bez udání důvodu.
 • Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s nájemcem.
 • Na rezervované zboží se vybírá záloha ve výši 50% ceny půjčovného. Zbytek částky, včetně částky za dopravu se vybírá při převzetí zboží.
 • Pokud nájemce neodevzdá půjčovně zboží v dohodnutém termínu, zaplatí půjčovně za každý i započatý den nájemné, ve výši normálního nájemného, zvýšeného o 100%. Za zboží, které bude vráceno z jakýchkoliv důvodů dříve, než je stanoveno ve smlouvě, se vrací 50% příslušné částky.
 • Nebylo-li zboží odebráno v dohodnutém termínu, bude půjčovné za nevyužité dny účtováno ve výši 50%.
 • Za neodebrané objednané zboží se účtuje 50% půjčovného.
 • Nájemce bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčeného zboží pouze pro vlastní spotřebu a že půjčování tohoto zboží dalším osobám je zakázáno.
 • Při převzetí zboží z půjčovny je spotřebitel povinen se přesvědčit o stavu zapůjčeného zboží. Případné závady se uvedou ve Smlouvě.
 • Nájemce ručí za zapůjčené zboží a za jeho stav. Při používání je povinen zacházet se zbožím s největší opatrností. V případě poškození je povinen nahradit náklady na opravu. Při úplném znehodnocení nebo ztrátě materiálu uhradí nájemce materiál v plné maloobchodní ceně (laminátová kanoe Vydra 9000,–Kč, plastová kánoe Vydra Maku 18000,–Kč, plastová kánoe Vydra Noe 12000,–Kč, pádlo 600,–Kč, vesta velká 600,–Kč, vesta střední 450,–Kč, vesta malá 350,–Kč, barel 550,–Kč, sedačka 200,–Kč, lano 120,– Kč, polystyrenový vak 200,–Kč, houba 20,–Kč). Materiál není pojištěn. Na lodě lze sjednat připojištění.
 • Orientační ceny oprav lodí: za každých 10×10cm záplaty 50 Kč, vytržený límec u lodi 1000,–Kč, zlomený límec 300,–Kč. V případě nutnosti větších oprav určí cenu půjčovna.
 • Stornovací podmínky: více než 30 kalendářních dní před termínem výpůjčky vracíme celou částku zálohy, (jako manipulační poplatek účtujeme 200 Kč), 11–30 kalendářních dní před termínem výpůjčky účtujeme 50% ze zálohy, 10 a méně kalendářních dnů před termínem výpůjčky záloha propadá.
 • Vedoucí půjčovny může, v případě nesjízdnosti řeky pro malý nebo velký stav vody, od smlouvy odstoupit. Nájemci bude záloha vrácena v plné výši.
 • Smlouva se stává závaznou pro obě strany po zaplacení ceny za zapůjčení materiálu a podpisu smlouvy.