Půjčovna lodí Lužnice – vodácká mapa řeky Lužnice

Vodáci, chystáte-li se vyrazit na Lužnici, půjčovna lodí Lužnice pro vodáky připravila několik osvědčených vodáckých tras na sjíždění Lužnice na 3 a více dní. Pokud byste si nevybrali z uvedených vodáckých tras, neváhejte nás kontaktovat, půjčovna lodí Lužnice vodákům ochotně poradí s naplánováním vodácké trasy na Lužnici. Vodácké kempy, města a místa na řece Lužnici zachycuje přehledná vodácká mapa Lužnice. Rádi podáme i aktuální informace o řece Lužnici, doporučíme vhodný typ kánoí (Vydra, Samba, Tukan) pro sjíždění Lužnice a rádi zodpovíme veškeré dotazy. Pro vodáky jsou zde i informace o sjízdnosti, stavu vody a průtoku Lužnice, jezech i vodáckých kempech a tábořištích na Lužnici.

Sjíždění Lužnice (vodácké trasy)

Vodácká mapa Lužnice

Vodácká mapa Lužnice

Vodácké trasy na Lužnici jsou napsány do 3 tabulek. Plavba na řece Lužnici obvykle začíná v Suchdole nad Lužnicí (1. a 2. tabulka). Řeku Lužnici je možné splouvat až po soutok s Vltavou příp. až do Týna nad Vltavou. Uvedený úsek Lužnice je za normálního stavu vody vhodný pro začátečníky i pro rodiny s dětmi. V první tabulce je navržena vodácká trasa na Lužnici po Staré řece, ve druhé tabulce pak po Nové řece a Nežárce. Vodáci, kteří splouvají Lužnici cca. 7 dní, zpravidla svoji plavbu ukončují v Bechyni, odkud jezdí vlaky do Tábora a autobusy na Prahu. V Bechyni je možné pouze ukončit plavbu, není možné tam přespat, neboť tam není kemp. Ti vodáci, kteří chtějí při sjíždění Lužnice u Bechyně přespat, mohou využít buď kemp Orion ve Hvožďanech (cca. 4 km pod Bechyní) nebo tábořiště Na Říhovkách (cca. 1 km před Bechyní). Upozorňuji, že do tábořiště Na Říhovkách se nedá dostat autem, neboť je na opačném břehu než příjezdová cesta. Na druhý břeh řeky se dá přejet na pramici. Žádný jiný kemp či tábořiště u Bechyně už není, kemp Lišky i kemp Židova strouha už nejsou v provozu. Při 5-denním splouvání řeky Lužnice vodáci obvykle skončí v Táboře nebo jeho okolí, odkud je dobré vlakové i autobusové spojení. Rychlíky staví i ve Veselí nad Lužnicí i Soběslavi, v těchto městech obvykle ukončují plavbu ti vodáci, kteří jedou na Lužnici na 3 resp. 4 dny.

Velká část vodáků splouvá pouze dolní Lužnici, k nejvyhledáva­nějším patří úsek z Tábora do Bechyně, kde je nejvíce jezů a peřejí z celé Lužnice. Za normálního stavu vody jsou téměř všechny jezy sjízdné. Ve 3. tabulce jsou navrženy vodácké trasy pro 3 – 5 denní splouvání středního a dolního toku Lužnice – z Veselí nad Lužnicí do Bechyně příp. až do Týna.

Protože úsek Lužnice mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem patří k pomalejším, nechávají si někteří vodáci, kterým se nechce moc pádlovat, převézt lodě z Veselí (případně i z jiného kempu) do Tábora. V 1. a 2. tabulce je v dolní části navržena vodácká trasa na 5 resp. 6 dní s převozem lodí. Zmiňovaný převoz lodí, bagáže i vodáků je naše půjčovna lodí schopna zajistit.

Vodáckou trasu na Lužnici je možné zahájit a ukončit kdekoliv, kde je rozumný přístup k vodě. Např. můžete začít v Majdaleně a skončit v Táboře. Tento úsek řeky Lužnice odpovídá cca. 4 dnům plavby.

Jestliže uvažujete o kratší trase a plánujete vodácký výlet na řece Lužnici na 1 den, více informací naleznete na straně jednodenní výlety. Pokud plánujete vodácký výlet na 2 dny, další informace najdete na straně dvoudenní výlety. Při plánování vodácké trasy či výletu vodákům pomůže naše přehledná vodácká mapa Lužnice.

Počátek plavby na Lužnici je vždy v Suchdole – varianta Lužnice Stará řeka

Půjčovna lodí Lužnice - Stará řeka

Počátek plavby je vždy v Suchdole – varianta Lužnice Nová řeka + Nežárka

Půjčovna lodí Lužnice - Nová řeka + Nežárka

Varianty na 3 – 5 dní pro splouvání středního a dolního toku Lužnice

Půjčovna lodí Lužnice - střední a dolní tok
Půjčovna lodí Lužnice - vysvětlivky